vad är hypnos och hypnoterapi

Hypnos och hypnoterapi

Att befinna sig i hypnos är inget konstigt eller ens ovanligt. När du ser en film eller läser en bok och försvinner in i handlingen, när du kör bil från en punkt till en annan och plötsligt är framme vid målet utan att du varit riktigt medveten om hur du kört, när du är inne i en skapande process och helt tappar tidsuppfattningen – då har du befunnit dig i ett hypnotiskt tillstånd. Det är en mycket behaglig och skön känsla. Man kan säga att det är ett alternativt tillstånd som skiljer sig från normal vakenhet. I hypnosen kan man fördjupa detta tillstånd än mer och det går att mäta med EEG. I Betastadiet är man alert vaken (12-30Hz). I Thetastadiet befinner man sig när man mediterar eller är i hypnos (4-7Hz). I detta tillstånd kan man få kontakt med sitt inre, sitt undermedvetna. En definition på medvetande kan vara att ”vi vet om vad vi vet”. Då skulle en definition på det undermedvetna kunna vara det vi inte vet om att vi vet. Det vi varit med om, det vi sett och upplevt har en gång registrerats, sen har vi försökt göra detta så begripligt som vi kan. Vi processar informationen på en omedveten nivå. Utifrån den omedvetna nivån tar vi sedan en mängd beslut utan att vi förstår att det är det som händer.

Hypnoterapi

Hypnoterapin handlar om att få syn på några av dessa omedvetna beslut som styr vårt liv och begränsar, skrämmer eller hindrar oss i vårt dagliga liv. Den begriplighet som vi en gång skapat av det vi erfarit kan vi ha gjort när vi var riktigt små och skulle vi uppleva samma sak som vuxna skulle vi dra helt andra slutsatser, men eftersom det undermedvetna är det som styr oss handlar vi fortfarande utifrån det lilla barnets förståelse. Hypnoterapi är en fantastisk metod för att få syn på sig själv.

Jag tar emot klienter torsdagar och fredagar på Lillestadsvägen i Växjö. Välkommen!