hypnoterapi

 

Under hösten började jag ta emot klienter i hypnoterapi och inre bild på Lillestadsvägen 89 i Växjö.

Det har varit en fantastisk höst med alla klienter som vågat se och lära känna sig själva och vilja att förstå sina bakomliggande beteenden. Tack för allt arbete ni gjort och för att jag fått vara med på denna spännande resa. Ångest, fobier och rädslor går att förstå och göra hanterbara. Hypnoterapi är metoden där man under djup avslappning tittar på de problem som man vill förstå och förändra. Varje session är olik de andra och metoden den vackraste av alla konstformer. Vill du göra en djupdykning in i din egen inre verklighetsbank är du välkommen 2018.