Djup avslappning i hypnoterapi, ett hjälpmedlet att förstå sin inre världsbild

 

Nöjd och avslappnad behöver man vara ibland, trots tillståndet i världen.

Djup avslappning i hypnoterapi – för bättre självkännedom och för mer kontroll på livet. Varje session är en fantastisk resa in i det undermedvetna där vi byggt upp en förståelse av tillvaron på den här jorden. En längre resa är inte möjlig att göra, och kanske inte en viktigare. Välkommen att boka tid.