Djup avslappning i hypnoterapi, ett hjälpmedlet att förstå sin inre världsbild

 

Nöjd och avslappnad behöver man vara ibland, trots tillståndet i världen.

Djup avslappning i hypnoterapi – för bättre självkännedom och för mer kontroll på livet. Varje session är en fantastisk resa in i det undermedvetna där vi byggt upp en förståelse av tillvaron på den här jorden. En längre resa är inte möjlig att göra, och kanske inte en viktigare. Välkommen att boka tid.

 

hypnoterapi

 

Under hösten började jag ta emot klienter i hypnoterapi och inre bild på Lillestadsvägen 89 i Växjö.

Det har varit en fantastisk höst med alla klienter som vågat se och lära känna sig själva och vilja att förstå sina bakomliggande beteenden. Tack för allt arbete ni gjort och för att jag fått vara med på denna spännande resa. Ångest, fobier och rädslor går att förstå och göra hanterbara. Hypnoterapi är metoden där man under djup avslappning tittar på de problem som man vill förstå och förändra. Varje session är olik de andra och metoden den vackraste av alla konstformer. Vill du göra en djupdykning in i din egen inre verklighetsbank är du välkommen 2018.

 

 

 

överlevare som människor?

Överlevare som art.

Alla människor på jorden härstammar visst från samma art. Jag satt och planerade en inrebild-fortbildning för sjukvårdsutbildare. Hade punktat upp de ingångar som jag tycker är viktiga, som gör livet intressant och som får oss att må bra. När jag en stund senare  hamnade framför ett program på kunskapskanalen beskrev de Homo Sapiens första överlevnadsstrategier. Jag blev inte lite förvånad när jag insåg att detta var i överensstämmande med de punkter jag nyss skrivit ner som viktiga för mig, för att må bra

Kreativitet och förmåga att tänka i nya banor

Handens kunskap – att lära även genom att använda handen

Abstrakt tänkande – att förstå känslor och intuition

Symbolspråket där vi bygger förståelse för världen genom våra inre bilder

Konst – målades på grottväggarna för att delge efterkommande generationer erfarenheter och tankevärldar.

Skrämmande med tanke på vad som våra ledare och chefer idag anser vara det viktiga för vårt samhälle.

 

Vad är illusion vad är verklighet

Vaser? Vad är illusion vad är verklighet

Vad är verklighet? I vårt inre skapar vi symboler för att göra vår värld begriplig för oss själva. En fobi kan få uttryck i en rädsla för ormar, möss eller något annat. I själva verket har vi  kanske skapat vår  inre världsbild utifrån en illusion. Rädslan för möss kan ha sin grund i en helt annan känsla eller händelse än just kontakten med möss. I hypnoterapin kan man få syn på vad som egentligen grundlade denna rädsla. Mycket intressant att jobba med om man vill förstå sitt eget beteende. Vill du prova kan du läsa mer på min hemsida inrebild.se och läs vidare under inrebild

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en form av mental träning. Att se var man har sina begränsningar och få insikt i hur man kan komma över dem. Man kan säga att man gör en omprogrammering av sitt beteende och uppgraderar sin självbild så den stämmer med de behov man har idag för att kunna ha det liv man vill.

En hypnoterapisession tar 1,5 – 2 timmar. Man befinner sig i ett skönt avslappnat tillstånd och i det tillståndet förs ett samtal mellan klient och behandlare. Efteråt brukar man känna sig mycket avslappnad, tillfreds och trygg. Metoden är kärleksfull och ödmjuk inför klientens upplevelser. Det är alltid klienten som äger sina upplevelser, tolkningar och slutsatser. Klienten är alltid i kontroll i hypnos och behåller sin förmåga till reflektion, observation och tänkande. Klienten kan avbryta sessionen när hen vill. Det är alltid klienten som bestämmer hur djupt hen vill gå. Sessionen är ungefär som när man drömmer. Man kan se sig själv i olika situationer och skeenden som en betraktare, man hör allt som sägs och ändå är man inte helt vaken.

Jag tar emot klienter på torsdagar och fredagar på Lillestadsvägen i Växjö. Maila eller hör av dig på telefon så kan vi boka ett möte. Välkommen!

vad är hypnos och hypnoterapi

Hypnos och hypnoterapi

Att befinna sig i hypnos är inget konstigt eller ens ovanligt. När du ser en film eller läser en bok och försvinner in i handlingen, när du kör bil från en punkt till en annan och plötsligt är framme vid målet utan att du varit riktigt medveten om hur du kört, när du är inne i en skapande process och helt tappar tidsuppfattningen – då har du befunnit dig i ett hypnotiskt tillstånd. Det är en mycket behaglig och skön känsla. Man kan säga att det är ett alternativt tillstånd som skiljer sig från normal vakenhet. I hypnosen kan man fördjupa detta tillstånd än mer och det går att mäta med EEG. I Betastadiet är man alert vaken (12-30Hz). I Thetastadiet befinner man sig när man mediterar eller är i hypnos (4-7Hz). I detta tillstånd kan man få kontakt med sitt inre, sitt undermedvetna. En definition på medvetande kan vara att ”vi vet om vad vi vet”. Då skulle en definition på det undermedvetna kunna vara det vi inte vet om att vi vet. Det vi varit med om, det vi sett och upplevt har en gång registrerats, sen har vi försökt göra detta så begripligt som vi kan. Vi processar informationen på en omedveten nivå. Utifrån den omedvetna nivån tar vi sedan en mängd beslut utan att vi förstår att det är det som händer.

Hypnoterapi

Hypnoterapin handlar om att få syn på några av dessa omedvetna beslut som styr vårt liv och begränsar, skrämmer eller hindrar oss i vårt dagliga liv. Den begriplighet som vi en gång skapat av det vi erfarit kan vi ha gjort när vi var riktigt små och skulle vi uppleva samma sak som vuxna skulle vi dra helt andra slutsatser, men eftersom det undermedvetna är det som styr oss handlar vi fortfarande utifrån det lilla barnets förståelse. Hypnoterapi är en fantastisk metod för att få syn på sig själv.

Jag tar emot klienter torsdagar och fredagar på Lillestadsvägen i Växjö. Välkommen!