Inre bild

Inre bild för ökad kreativitet, självkännedom och lust ger dig möjlighet att komma vidare i livet, med det du vill utveckla och behöver förstå.

Jag har i mitt yrkesliv arbetat med inre bild som konstnär och hypnoterapeut parallellt som jag arbetat som bildpedagog på universitet, gymnasium eller yrkesskola. Jag är legitimerad bildlärare, symbolpedagog, konstnär och hypnoterapeut.

Jag arrangerar fortbildning, introduktionsdagar, korta eller längre kurser för olika personalgrupper, då vi arbetar med olika estetiska uttryck ihop med meditation, drömmar, frågeställningar och idéer.

Handen och skapandet ihop med tanken förankrar oss i världen och gör den mer begriplig. Att skapa med ett material är att göra avtryck i världen, man manifesterar energi. När hand och kreativitet samverkar föder det välmående och livskraft. Idéerna som föds i hjärnan skickas ut till handen och sen tillbaka till hjärnan. När vi jobbar med händerna växer hjärncellerna. Oxytocinhalten ökar och det gör oss lugnare och ger oss ökad lyckokänsla. När vi jobbar med händerna ihop med tanken kan vi fokusera och bli mer närvarande i allt vi gör.

Jag vet av egen erfarenhet och genom mina elever/kursdeltagare att god hälsa och skapande med olika estetiska uttryck är intimt förknippade.

Själen tänker aldrig utan en bild sa Aristoteles 300f.kr. I vårt inre universum kommer vi i kontakt med själen. Det är våra inre bilder och symboler som vi jobbar med under kursen, genom att synliggöra dem i ord, text, bild och form. Bilder och symboler innehåller mer information än orden och är mer komplexa. Symbolerna talar till en annan del av människan, ett djupare skikt. En symbol är sammansatt av olika känslor, erfarenheter egenskaper och stämningar från olika tider och platser. Det omedvetna bildar minnen och erfarenheter till en symbol. De symboliska bilderna är gåvor från vårt inre. Symbolerna formas av något som tidigare var kaos.

Symbolspråket är det enda universella språket sa Erich Fromm.

När vi skapar når vi bortom det vi redan vet/känner till. Man kan glömma tid och rum och uppgå i en större samhörighet med alltet. I det skapande tillståndet kan man få svar på frågor man behöver komma vidare med i sitt liv. Har man en frågeställning är den kreativa vägen ett bra sätt att tackla problemet.