Drömgrupp

Drömgrupp

Att arbeta i drömgrupp efter Montague Ullmans metod har använts under många år med framgång av drömgrupper i Sverige och USA. Vi har valt hans metod eftersom drömmaren alltid har rätt till sin egen tolkning och förståelse av sin egen dröm.

Under arbetet med drömmen gör gruppen en av deltagarnas dröm till sin och hanterar den utifrån sina erfarenheter och normer. Efter det får den person som drömt drömmen ”tillbaka” den och kan på så sätt tolka sin dröm genom att ta till sig av de andra gruppmedlemmarnas erfarenheter av livet. Den egna förståelsen av drömmen brukar fördjupas genom denna metod.