Bli av med fobier och emotionella låsningar

Bli av med fobier och emotionella låsningar

Fobier

Fobier grundas till största delen i barndomen och är en fysisk reaktion som triggas av en upplevelse som ligger utanför det medvetna sinnets kontroll. När det medvetna sinnet tappat kontrollen går det undermedvetna in och försöker få en förståelse av vad som orsakat rädslan. Det undermedvetna sinnet reagerar vare sig det finns eller fanns en verklig koppling till rädslan eller inte. Man behöver hitta de energilåsningar som var den verkliga orsaken till att de emotionella reaktionerna utlöstes och som fortfarande ligger kvar som ett beteende i det undermedvetna. Om man har en rädsla för spindlar är det inte alls säkert att själva fobin verkligen härrör från en händelse där man blivit skrämd av spindlar. Det kan vara egna slutsatser som du dragit en gång och som sedan ligger kvar som en rädsla för kanske just spindlar, men den utlösande händelsen kanske är att du blivit lämnad eller skadat dig, eller något helt annat.