Få bättre nattsömn

Få bättre nattsömn

Nattsömn

Har du svårt att somna eller vaknar du efter en stund och inte kan somna om. Under hypnoterapin kan vi titta på den stress eller de händelser som gör att du inte kan slappna av och vila sinnet. Vi kan titta på dina tankar där du fastnar i en stressituation och sedan ändra de destruktiva tankebanorna. I terapin går vi till källan där stressen eller de negativa tankarna började och försöker förändra situationen som då uppstod. Hypnoterapi är en djupavslappning som du kan ha nytta av i många olika sammanhang för att minska stressrelaterade problem.

Det djupavslappnade tillståndet som en hypnos innebär ökar förmågan att tänka visuellt. Terapeuten och du hjälps åt för att du ska få kontakt med ditt undermedvetna material, inre bilder och strukturer som annars är fördolda men som nu kan lyftas till en medveten nivå.

Du är alltid i kontroll i hypnos och behåller din förmåga till reflektion, observation och tänkande. Du kan avbryta sessionen när du vill. Det är alltid du som bestämmer djupet på sessionen.

Har du lärt dig tekniken kan du lätt försätta dig själv i det djupt avslappnade tillståndet.