Gå ner i vikt och minska sockerberoendet

Gå ner i vikt och minska sockerberoendet

De flesta av oss vet vad vi ska äta och att vi ska motionera. Varför gör vi inte det då? Kanske har vi inte tillräcklig motivation eller tillräcklig emotionell bra anledning och belöning som kan motivera.

Några anledningar till övervikt

  1. För mycket socker, vitt mjöl och vitt ris i kosten
  2. Klientens kroppsuppfattning stämmer inte med den ”objektiva”
  3. Klienten har överviktiga föräldrar där de identifierat sig
  4. Klienten har blivit belönad med socker i barndomen
  5. Matmissbruk, klienten använder mat för att distrahera jobbiga känslor och dåligt självförtroende
  6. Klienten har dålig kunskap om hur mycket de verkligen äter
  7. Erfarenheter av svält i ett tidigare liv som behöver kompenseras

Under hypnosen arbetar vi med ätbeteendet, vi ser på anledningen till att ett felaktigt beteende grundlades och vi fokuserar på en mer hälsosam framtid med förändrat beteende.

Vi börjar alltid sessionen med att göra ett kontrakt där du som klient medvetet måste besluta dig för att du vill göra en livsstilsförändring. Röra dig mer och äta när du är hungrig.

I hypnosen arbetar vi sedan med att förändra det undermedvetna beteendet, där den djupgående förändringen kan göras. Självrespekt och trygghet är avgörande för resultatet.