Lindra depression och ångest

Lindra depression och ångest

Några symtom:

Depression

några symptom

Tappad lust och intresse för de aktiviteter som tidigare gett dig tillfredsställelse.                                                                                                    Minskad aptit eller vikt eller har du istället börjat tröstäta och ökat mycket i vikt.                                                                                                                      Nedsatt eller ökad sömn.                                                                                     Minskad sexuell lust.                                                                                         Energilös och mycket trött.                                                                Självförringande tankar, självförebråelser eller starka skuldkänslor.   Oklara kroppsliga besvär och oro runt sjukdomar.                               Nedsatt koncentrationsförmåga och obeslutsamhet.                                 Blir du aggressiv eller utagerande/passiv och tystnar.               Återkommande tankar om döden och kanske försökt att skada dig själv.

Ångest

Kraftiga känslor av oro och rädsla, särskilt under senare delen av natten. Ofta känns ångesten i hela kroppen som ett tryck över bröstet, svårt att andas, ont i magen, hjärtklappning eller yrsel. Stress och ångest hör ihop, känner du ofta stress ökar risken för ångest. Alkohol och droger ökar risken för ångest.

Det finns ingen som blir deprimerad eller får ångest utan orsak. Orsaken kan ligga långt tillbaka i livet. Självklart kan vi vara med om traumatiska händelser när som helst i livet som utlöser en depression eller får oss att känna ångest men kanske är anledningen till din depression eller dina ångestattacker inte alls den du tror.

Det vi gör i hypnoterapin är att fråga det undermedvetna om orsaken och hur du ska komma över sin känsla av rädsla eller hopplöshet och hitta ett mindre stressande och ett mer meningsfullt liv.

Under tillståndet i den djupa avslappningen förs ett samtal mellan dig och terapeuten. I hypnosen är man mer fokuserad och blir mer receptiv. Det kan öka förmågan att tänka visuellt. Terapeuten kan på så sätt hjälpa dig att få kontakt med ditt undermedvetna material, inre bilder och strukturer som annars är fördolda men som nu kan lyftas till en medveten nivå.

Du är alltid i kontroll i hypnos och behåller din förmåga till reflektion, observation och tänkande. Du kan avbryta sessionen när du vill. Det är alltid du som bestämmer hur djupt du vill gå.