öka självförtroendet

Öka självförtroendet

Vad orsakar din känsla av att inte duga, att inte vara tillräcklig, inte kunna använda din kraft för att göra det du vill eller kan, eller hitta dina mål i livet.

Genom hypnoterapin kan vi gå tillbaka till källan där en känsla eller ett beteende grundlades. Vi kan titta på händelser som gjort att negativa tankar fastnat i ditt system och sedan bearbeta och förstå vad som hände. Detta kan få dig att gå vidare med nya tankar om dig själv och hjälpa dig att hitta din kraft att genomföra de mål du har eller vill förstå.

Terapin går till på följande sätt: Under tillståndet av djup avslappning förs ett samtal mellan klient och terapeut. I hypnosen är man mer fokuserad och blir mer receptiv. Det kan öka förmågan att tänka visuellt. Terapeuten kan på så sätt hjälpa klienten att få kontakt med sitt undermedvetna material, inre bilder och strukturer som annars är fördolda, men som nu kan lyftas fram till en medveten nivå.

Du är alltid i kontroll i hypnos och behåller din förmåga till reflektion, observation och tänkande. Du kan avbryta sessionen när du vill. Det är alltid du som bestämmer hur djupt du vill gå.