Hypnoterapi

Hypnoterapi är en form av mental träning. Att se var man har sina begränsningar och få insikt i hur man kan komma över dem. Man kan säga att man gör en omprogrammering av sitt beteende och uppgraderar sin självbild så den stämmer med de behov man har idag för att kunna ha det liv man vill.

En hypnoterapisession tar 1,5 – 2 timmar. Man befinner sig i ett skönt avslappnat tillstånd och i det tillståndet förs ett samtal mellan klient och behandlare. Efteråt brukar man känna sig mycket avslappnad, tillfreds och trygg. Metoden är kärleksfull och ödmjuk inför klientens upplevelser. Det är alltid klienten som äger sina upplevelser, tolkningar och slutsatser. Klienten är alltid i kontroll i hypnos och behåller sin förmåga till reflektion, observation och tänkande. Klienten kan avbryta sessionen när hen vill. Det är alltid klienten som bestämmer hur djupt hen vill gå. Sessionen är ungefär som när man drömmer. Man kan se sig själv i olika situationer och skeenden som en betraktare, man hör allt som sägs och ändå är man inte helt vaken.

Jag tar emot klienter på torsdagar och fredagar på Lillestadsvägen i Växjö. Maila eller hör av dig på telefon så kan vi boka ett möte. Välkommen!