Vad är illusion vad är verklighet

Vaser? Vad är illusion vad är verklighet

Vad är verklighet? I vårt inre skapar vi symboler för att göra vår värld begriplig för oss själva. En fobi kan få uttryck i en rädsla för ormar, möss eller något annat. I själva verket har vi  kanske skapat vår  inre världsbild utifrån en illusion. Rädslan för möss kan ha sin grund i en helt annan känsla eller händelse än just kontakten med möss. I hypnoterapin kan man få syn på vad som egentligen grundlade denna rädsla. Mycket intressant att jobba med om man vill förstå sitt eget beteende. Vill du prova kan du läsa mer på min hemsida inrebild.se och läs vidare under inrebild